سفارش تبلیغ
صبا
avalchat.tk
خردهایتان را متّهم کنید که خطا از اعتماد به آنها پدید می آید . [امام علی علیه السلام]